Kochanowski, Jan

Jan Kochanowski. Źródło: Wikimedia Commons

Jan Kochanowski (1530 – 1584) – poeta polski, sekretarz królewski, wojski sandomierski, prepozyt poznański.

Pochodził ze szlacheckiej rodziny herbu Korwin, syn Piotra Kochanowskiego, sędziego ziemskiego sandomierskiego i Anny Białaczowskiej herbu Odrowąż. Studiował na Akademii Krakowskiej oraz na Uniwersytecie w Królewcu, skąd wyjechał na dalsza edukację do Padwy. Następnie przebywał na dworze arcyksięcia Albrechta Hohenzollerna w Królewcu i ponownie wyruszył w podróż po Włoszech, Francji i Niemczech. Po powrocie do kraju przebywał na dworach, m.in. Tarnowskich, Tęczyńskich i Jana Firleja oraz biskupa krakowskiego Filipa Padniewskiego. Dzięki poparciu podkanclerzego koronnego Piotra Myszkowskiego dostał się na dwór Zygmunta Augusta, gdzie został sekretarzem królewskim. Dzięki Myszkowskiemu dostał też prebendy kościelne: probostwo poznańskie i zwoleńskie.

Uczestnik sejmów oraz ważnych wydarzeń politycznych m.in. wyprawy na Moskwę. Podobno większość 1569 roku spędził w Lublinie, biorąc udział w obradach sejmu walnego, na którym miał miejsce tzw. drugi hołd pruski. Ponadto bywał w Lublinie również ze względu na sprawy toczone przed Trybunałem Koronnym Lubelskim. Po śmierci Zygmunta Augusta Kochanowski był zwolennikiem Henryka Walezego, którego elekcję podpisał. Po ucieczce króla wycofał się z życia dworskiego. Na dwór królewski już nie wrócił, choć popierał Stefana Batorego. Brał udział w sejmie elekcyjnym i zyskał łaski kanclerza Jana Zamoyskiego.

W 1574 roku osiedlił się w rodzinnym majątku w Czarnolesie. Poślubił Dorotę Podlodowską, herbu Janina, z którą miał sześć córek oraz syna pogrobowca.

Zmarł nagle 22 sierpnia 1584 roku w Lublinie. Pochowany został w Zwoleniu, w pobliżu Czarnolasu.

Do najsłynniejszych dzieł poety należą cykle utworów: Pieśni, Fraszki, napisane pod koniec życia Treny oraz dramat Odprawa posłów greckich.

  • Sprawa Kochanowskich w Lublinie
    Miejsce i data sporządzenia wpisu: Lublin, 10 listopada 1547 r.

    zespół: 35/22/0, Księgi miasta Lublina, sygn. 157.

Jan Kochanowski wraz z bratem Piotrem oraz z matką, sędziną Anną Piotrową Kochanowską, kwituje złotnika lubelskiego Macieja Krajowskiego z 260 zł długu, należnego zmarłemu ojcu.

BIBLIOGRAFIA